Door Jop Fackeldey op 26 juni 2016

Over oldtimers of all-timers

De week begon stralend.  Niet alleen vanwege het weer…maar ook vanwege de oldtimerdag. De 32e editie was er één met een gouden randje. Letterlijk en figurlijk. Door ook de Bataviahaven bij het festijn te betrekken werd het feest nog completer. De rond- en platbodems, de demonstraties en vaartochten van de KNRM en natuurlijk de oldtimers zelf. Ik heb een ontzettende bewondering voor de enorme gedrevenheid van die vrijwilligers onder de vurige leiding van William van der Meulen cs. Maar wat velen niet weten, het is meer dan een leuke dag voor Lelystad. Ik ben er van overtuigd dat in het verleden nieuwe bedrijfsvestigingen soms begonnen met een toertocht van een directeur of eigenaar die met zijn oldtimer “per ongeluk”kennis maakten met Lelystad. Vandaar dat we dit jaar actief vanuit Economische Zaken voor het eerst een informele koffiebijeenkomst voor relaties belegd hebben, met de oldtimerdag als decor. En ook dat was een geslaagde bijeenkomst. All time high dus.

Het was toch een beetje een soort alternatieve week van het water. Het bestemmingsplan Flevokust is in april vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna is het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage gelegd. De termijn van ter inzagelegging is nu voorbij en er is geen beroep aangetekend. Het bestemmingsplan is daarmee onherroepelijk. Hiermee komt de realisatie van Flevokust weer een stap dichterbij. De gemeente heeft de ingenieurswerkzaamheden voor Flevokust gegund aan Ingenieursbureau Tauw. De verwachting is dat de eerste fase van de 7,4 hectare eind 2017 bouwrijp is en dat bedrijven vanaf dat moment kunnen starten met de bouw. Deze lange periode heeft te maken met het zetten van het zand om de grond stevig genoeg te maken voor bouwactiviteiten. Daarmee loopt de planning van het haven gerelateerde bedrijventerrein gelijk met de planning van de aanleg van de op- en overslaghaven. Die haven komt er dus echt aan ! Trouwens, over water en all-time-high gesproken: Van 13 juli tot en met 17 juli krijgen de 32 grootste zeiltalenten van Nederland bij de Bataviahaven in Lelystad de unieke kans om te leren varen in de spectaculaire tweepersoons Flying Phantom boten. Vijf dagen worden de talenten getraind in teams van twee om uiteindelijk in een wedstrijd te strijden om de winst. Het winnende team neemt het op tegen ’s werelds beste talenten op de Red Bull Foiling Generation World Final in Newport, USA, van 17 tot 24 oktober 2016.

Maar het was niet alleen economie wat de klok sloeg. Ik kan ook terugkijken op een intensieve behandeling en bespreking van de woonvisie in de Raad. Er ligt nu en woonvisie waar ik prima mee uit de voeten kan. Er is door de Raad een helder signaal afgegeven: doe je uiterste best om op zoveel mogelijk locaties woningen boven de € 170.000 toe te voegen. Ik deel de opvatting dat dat goed is voor de stad. Zoveel mogelijk zal vast nog vaak tot discussie leiden, want niet het gemeentebestuur maar de markt zal bepalen wat zoveel mogelijk is. Maar dat er een slim en intensief marketingplan voor moet komen, dat is wel zeker. Tegelijkertijd blijft er ruimte om bij nieuwbouw maximaal 30% sociale woningbouw toe te voegen. Of dat nodig is zal blijken uit de lengte van de wachtlijsten. We gaan nu aan de slag om met onze woningbouwcorporaties daar afspraken over te maken. En aan de slag om te zorgen dat we waar mogelijk de markt kunnen helpen. Ook daarvoor moeten we met bijv. de restschuldfinanciering maar ook met de starterslening snel naar de Raad. Overigens, als het gata om de starterslening: die hebben we (nog) maar die regels gaan veranderen. Op 1 januari 2013 zijn de fiscale regels voor de hypotheekrenteaftrek gewijzigd. Een hypotheek die vanaf 2013 wordt afgesloten moet tenminste annuïtair worden afgelost om voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen. De Starterslening is de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij en voldoet daarmee niet aan de vereiste minimale aflossing. In de Wet Maatregelen Woningmarkt 2014 is voor de Starterslening tot en met 31 december 2016 een uitzondering gemaakt, zodat het recht op hypotheekrenteaftrek gedurende de hele looptijd van de Starterslening blijft bestaan. Om nog in aanmerking te komen voor deze uitzondering moet de  Starterslening dus uiterlijk op 31 december 2016 passeren bij de notaris. Deze uiterste passeerdatum kan onder geen enkele voorwaarde worden verlengd. Over de periode na 2016 wordt nu al hard nagedacht !

En verder….veel bijeenkomsten en overleggen over de omgevingswet, bedrijfsbezoeken en zo meer. De belangstelling voor Lelystad groeit….en daar ben ik toch veel liever druk mee dan met kijken waar het minder kan of waar we kunnen bezuinigen. We gaan komende jaren qua wonen en werken voor een all time high…….. voor wat in oldtimer-termen de “Vredestein Trophy ‘Best of the show 2016” heet. Leuk om die dit jaar uit te mogen reiken. Wie weet wint onze stad zelf ergens tussen nu en 2020 die prijs ook nog wel eens.