Door Jop Fackeldey op 4 oktober 2014

Samen-werken

Het is bijna zover…we hebben een begroting. Afgelopen week hebben we in financiële zin de laatste hand gelegd aan de begroting. Deze en komende week gebruiken we om de cijfers en de teksten met elkaar in overeenstemming te brengen en vervolgens hopen we de definitieve begroting op 14/7 vast te stellen.

Naast deze perikelen ben ik afgelopen week op stap geweest. Met de G-32 (stedennetwerk van 36 grote steden in Nederland) samen met vertegenwoordigers van de VNG, ministerie van BZK, ministerie ven I&M en het kadaster op studiereis naar Berlijn. Met 2 doelen: aan het begin van de nieuwe periode elkaar veel beter leren kennen en het netwerk versterken en natuurlijk ook leren van onze buren.

In het programma hebben we mooie bezoeken gebracht. Het bizarre verhaal gehoord van luchthaven Brandenburg die nog steeds niet – en voorlopig niet – open gaat. Voor de tweede keer liep ik rond op een spookluchthaven, en sinds mijn vorige bezoek, 2 jaar gelden, leek er nog niet veel veranderd. het meest indrukwekkend vond ik het verhaal over Tempelhof: de – inmiddels gesloten – oude luchthaven waar woningbouw gepland was, maar waar de inwoners van Berlijn via een referendum een stokje voor gestoken hebben. Nog los van de inhoudelijke afweging, het is wel iets om over na te denken. we hebben zowel de Duitse projectleiding als een vertegenwoordiger van de tegenstanders gesproken. Stel je voor, een stad met toenemende woningnood, een plek midden in de stad met veel ruimte, een plan dat veel van die ruimte ook open laat en een proces dat op papier aan alle regel van de inspraakkunst voldoet. En toch weet en – aanvankelijke kleine – groep tegenstanders een referendum af te dwingen, waardoor het hele project niet door kan gaan. Uit woede over de – in hun ogen – bestuurlijke minachting voor hun argumenten, maar vooral omdat deze groep(en) niet betrokken zijn geweest bij de analyse voor welk probleem Tempelhof een oplossing was, laat staan dat ze (alternatieve) oplossingen mee hebben kunnen ontwikkelen.  Een scherper en helderder pleidooi voor participatie aan de voorkant heb ik de afgelopen jaren niet gehoord of gezien. Machtig leerzaam en boeiend. En tegelijkertijd goed om voor ons stedennetwerk de basis flink te verstevigen.

Het gewone werk ging natuurlijk ook gewoon door. Zo konden we constateren dat van de vijf per 1 juli jl. met korting aangeboden kavels in de wijk Warande er  inmiddels 2 in zijn optie genomen. Eén kavel waarvoor de korting niet geldt is verkocht. Ook op 3 andere (duurdere) kavels zijn opties genomen.De kortingsactie en de daarmee gepaard gaande campagne heeft Warande als potentiële woonlocatie bij mogelijke kavelkopers weer onder de aandacht gebracht. Nu hopen dat het doorzet.

En ook de luchthaven blijft onze gemoederen bezighouden. Zo heeft het radioprogramma de ochtend een mooie serie over regionale luchthavens gemaakt. De uitzending over Lelystad Airport is hier te beluisteren.