Verkiezingsprogramma ’22-’26 vastgesteld

13 december 2021

Onder de titel De kracht van samen heeft de Partij van de Arbeid Lelystad het verkiezingsprogramma vastgesteld voor de komende raadsperiode. In het programma leggen we de nadruk op belangrijke thema’s, zoals de sociale ongelijkheid bij wonen, zorg en onderwijs. Samen vooruit in een voor iedereen aantrekkelijk, sociaal en veelkleurig Lelystad is het uitgangspunt van het programma. Of, zoals het al in de inleiding staat: “de PvdA strijdt voor een samenleving die niemand uitsluit. Wij willen de samenleving zo organiseren, dat iedere inwoner, ongeacht achtergrond of levensovertuiging, kan deelnemen aan een duurzame en sociaal rechtvaardige samenleving, die iedereen bestaanszekerheid en een toekomstperspectief biedt.”

Onder aanvoering van de nieuwe lijstrekker Rob Ros zal de PvdA het voortouw blijven nemen om deze idealen dichterbij te brengen.

Het verkiezingsprogramma vindt u hier PvdA verkiezingsprogramma 22-26