7 juni 2015

Waterdragen

De eerste week van juni is altijd een rare en drukke week. Zo snel na Pinksteren hebben we in 1 week achtereenvolgens de VNG-Congres en de Provada. En dan de vrijdag om al het andere werk in te halen.

Het begon op maandag met de D-1000., eigenlijk voorafgaand aan het Congres. dat was leuk om te zijn, maar meer dan dat. in een unieke setting en subliem staaltje van logistiek. Op de VNG site zijn mooie impressies te zien. Voor mij het allerbelangrijkste: aan de slag. als politici en bestuurders zijn we wat mij betreft de waterdragers van de samenleving en niet het waterhoofd. ik was na afloop van deze bijeenkomst stiekem best trots op onze stad. Er zijn veel initiatieven en rond bijvoorbeeld de openbare ruimte of het begrotingsproces proberen we stappen te zetten. maar graag omarm ik het wat mij betreft belangrijkste punt van het gezamenlijk in Apeldoorn gemaakte manifest: “Elke gemeente experimenteert dit jaar met minimaal 1 uitdagend initiatief uit de samenleving, in volledig vertrouwen”. In dat kader gaan we in ieder geval ook weer starten met de introductiecursus gemeentebegroting. Deze cursus wordt gegeven op 17, 18, 22 en 23 juni 2015, van 19:30 tot 21:00 uur, in het stadhuis van Lelystad.
Deelnemers aan de cursus krijgen inzicht in de beschikbare publieke middelen, de opgaven en de afwegingen. Gewoon doen !

Dan het Congres zelf. natuurlijk een eldorado voor netwerken en ontmoeten. en mooi om te zien hoeveel ook Apeldoorn te bieden heeft. Maar inhoudelijk weer zeer gegrepen door de bijdrage van David van Reybrouck naar aanleiding van zijn publicatie: tegen verkiezingen. op een aansprekende manier gaf hij voedsel aan de discussie hoe we als bestuurders en politici democratie echt meer inhoud kunnen geven. Ik beveel het boek graag bij jullie aan.

Om vervolgens door te gaan naar de Provada. Ik kwam daar buitengewoon optimistisch vandaan. Naast alle contacten met ontwikkelaars en bouwers – en dit jaar gevolgd door concrete afspraken om reserveringen voor woningbouwlocaties overeen te komen – hadden we dit jaar ook ingezet op de ontwikkeling van onze luchthaven met  de Lelystad Airport borrel.  Om aandacht te vragen voor de vastgoedmogelijkheden was er tijdens de borrel op 3 juni een speciale foto actie. Bezoekers konden op de foto met Lelystad Airport stewardessen. Deze foto kregen zij mee naar huis met als bonus informatie over de ontwikkelingen van het gebied. Deze ludieke actie resulteerde in veel hilariteit en positiviteit in het AMA Park.

Lelystad-Aiport-borrel-Provada

Het creëren van nieuwe werkgelegenheid is altijd een belangrijke overweging geweest voor de uitbreiding van Lelystad Airport. Dit is het moment om het bedrijfsleven te verleiden te investeren in Lelystad Airport. De Provada is daarvoor natuurlijk een uitgelezen locatie. Ontwikkelaars en andere marktpartijen zijn weer nieuwsgierig naar Lelystad. Het luchthavenbesluit triggert die nieuwsgierigheid. We merken hier op de Provada een duidelijke toename in de belangstelling oor Lelystad als vestigings- en ontwikkellocatie. Zo werpt het luchthavenbesluit alvast zijn schaduw vooruit. En zo zijn overheidsbeslissingen voorwaardelijk voor investeringen van marktpartijen. De overheid als waterdrager. Overigens niet alleen op de Provada ben ik te spreken. Ik verwijs ook nog maar eens even naar mijn wekelijkse spreekuur, op ons ondernemersplein. Het Ondernemersplein Lelystad is er voor en door ondernemers. Ondernemers kunnen er terecht voor informatie en advies op tal van terreinen. Het Ondernemersplein bestaat uit een netwerk van partners. Met een aantal partners zijn afspraken gemaakt voor gratis spreekuren of inloopbijeenkomsten op het Ondernemersplein, gevestigd in het Stadhuis.Zo zijn er spreekuren voor een goed en deskundig juridisch, notarieel, organisatie- en/of financieel advies. Zeker voor startende ondernemers kan dat een goede opstap zijn om te komen tot (uitvoering van) een goed ondernemingsplan. Er zijn vaste spreekuren, maar u kunt ook een spreekuur op afspraak plannen. Elk spreekuur op het Ondernemersplein is vrijblijvend en kosteloos. Zelf zit ik er iedere maandag om 11.00u

Dat het goed gaat met Lelystad bleek trouwens niet alleen op de Provada. er zijn elders ook ontwikkelingen. Zo kondigde onder andere Bataviastad weer een uitbreiding aan. Niet onverwacht, maar wel een goed teken dat de stap nu daadwerkelijk gezet wordt.

En over uitbreiding gesproken: ik mocht de opening van het Oostvaardersveld doen. In 2014 heeft Staatsbosbeheer het Oostvaardersveld heringericht. Het doel was om een nieuwe en betere leefomgeving te creëren voor een groot scala aan plant- en diersoorten. Daarnaast is het Oostvaardersveld toegankelijker gemaakt voor recreanten. Zo zijn wandelroutes aangelegd en picknickbanken, infopanelen en een vogelkijkhut geplaatst, die een betere natuurbeleving mogelijk maken. het ziet er fantastisch uit. En omdat beelden meer zeggen dan woorden sluit ik af met een paar foto’s:

IMG_8135 IMG_8172 IMG_8227 IMG_8352 IMG_8353 IMG_8368