Joplog: Teleurstelling leidt …….met versterkte energie doorgaan !

Door Jop Fackeldey op 24 februari 2018

De luchthaven beheerste deze week mijn agenda..en de media. De minister heeft een besluit genomen. Lelystad Airport. Toch uitstel. Ja toch uitstel, in de media veel vertaald als een jaar uitstel voor luchthaven Lelystad. En dat is teleurstellend om het voorzichtig uit te drukken. Maar het is ook genuanceerd. De letterlijke tekst is: “Ik kies ervoor geen maximale druk te zetten om deze stappen voor 1 april 2019 te hebben doorlopen, maar een zorgvuldig proces voorop te stellen. Wanneer het geschetste proces naar verwachting wordt doorlopen is opening in 2020 realistisch.”  Ik mocht daarover nogmaals bij Jinek aan tafel, nu samen met de minister. En dat was belangrijk, want daarin bevestigde de minister dat lelystad in iedfer geval in 2020 open gaat. En ook dat de procedures met volle kracht doorgezet worden.

Natuurlijk ben ik teleurgesteld over verder uitstel van de uitbreiding van Lelystad Airport. Dit is een zware teleurstelling voor iedereen die zich zo enorm ingezet heeft om uitstel te voorkomen. Bedrijven staan klaar en wachten met hun investeringsbeslissing op een positief besluit over de opening van Lelystad Airport. Werkgelegenheid is voor deze regio essentieel.Hoewel uitstel de komst van de extra werkgelegenheid vertraagt, heb ik ook begrip voor de keuze van zorgvuldigheid door de minister. Zorgvuldigheid gaat voor snelheid. Dat doet recht aan bewonersparticipatie waar wij ook zeer aan hechten. In die zin is de keuze voor een extra jaar uitstel begrijpelijk, al had ik liever anders gezien. Belangrijk is dat van uitstel geen afstel komt. Lelystad Airport gaat gewoon door. Zo snel als alle procedures afgerond zijn kan de luchthaven open. Onze inzet zal zijn dat met het zorgvuldig volgen van de nodige procedures, Lelystad Airpopt zo snel mogelijk open gaat.

En er is ook goed nieuws . Ik ben tevreden met de actualisatie van de MER en de vele verbeteringen die zijn aangebracht in de aan- en uitvliegroutes. En er is ook duidelijkheid gegeven over het aantal vliegtuigbewegingen: in de aanloopfase tot aan herindeling luchtruim groeit Lelystad in drie stappen (1e jaar 4.000; 2e jaar 7.000) naar maximaal 10.000 vliegtuigbewegingen. In de eindsituatie is er sprake van 45.000 vliegtuigbewegingen op Lelystad Airport. Het is mooi dat de minister dat groeipad heeft aangepast aan het uitstel en over de rol van Lelystad Airport als oplossing voor behoud van de mainportfunctie van Schiphol duidelijkheid heeft geschapen.

Dus volle kracht door !  Waar we ook op volle kracht mee doorgaan is het programma Stedelijke Transformatie. Een belangrijk programma, initiatief van ons Stedennetwerk G40 en de NEPROM. We hadden ons eerste congres. Als voorzitter van de Stuurgroep mocht ik  vertellen over het programma Stedelijke Transformatie en de meerwaarde voor deelnemers. Keynote spreker Peter van der Gugten (directeur Heijmans Vastgoed) gaf aan de hand van concrete binnenstedelijke gebiedstransformaties handvatten hoe je tot crisisbestendige afspraken tussen overheid en marktpartijen komt, hoe je ambities vasthoudt en de gebiedsontwikkeling daadwerkelijk een impuls aan de stad geeft. Het eerste Congres was een groot succes. Meteen al 400 deelnemers ! Gemeenten, marktpartijen en andere betrokkenen gaan in het programma Stedelijke Transformatie aan de slag om binnenstedelijke gebiedstransformaties te versnellen en op te schalen. Dat is noodzakelijk vanwege de omvangrijke woningbouwopgave en tal van andere maatschappelijke opgaven. Tijdens dit eerste  jaarcongres waren er  praktische voorbeelden en handvatten en deelde de deelnemers kennis en ervaring met andere professionals. De deelnemers gingen  aan de slag met concrete casussen waarin ze keken naar de opgaven bij de ontwikkeling van nieuwe woningen in steden en dorpen. Dat gaf energie.

Het was verder een Haags weekje. Want naast bovenstaande was er de Commissievergadering van de VNG-commissie Ruimte en Wonen en hadden we een aantal landelijke bijeenkomsten over een landelijk investeringsplan voor het wonen en over een landelijk plan voor verduurzaming van Sociale Huurwoningen in het kader van de bouwagenda.

De week sloot wel weer lekker concreet af met maar liefst twee bedrijfsbezoeken: bij McDonalds, waar we spraken over de herinrichting van het Larserplein, over ondernemen in Lelystad en over de zoektocht naar personeel. Daarna ging ik naar Trelleborg Pipe Seals. Een wereldwijd werkend bedrijf in een niche in d emarkt, maar wel een bedrijf om trots op te zijn. Binnenkort in de Flevopost in het kader van de serie “made in”.