Door Emiel van der Herberg op 8 februari 2021

Corneel – en nu verder

Op 26 januari nam de gemeenteraad onze motie over Corneel aan. Die motie spreekt uit dat Lelystad een poppodium hoort te houden. En dat het dus totaal ongewenst is om Corneel in een slaapstand te brengen. Met die boodschap moet de wethouder aan de slag.

Hoe nu verder?

Het rapport van Berenschot is een slecht en ook onbruikbaar rapport. Wij hebben daarom geen enkele behoefte om dat nog verder te bespreken. Onze aandacht gaat nu naar het cultuurbeleid op de wat langere termijn.

Daarover gaat de gemeenteraad ongeveer in april verdere afspraken maken. Dan ligt er nog geen nieuwe cultuurnota. Maar wel een plan voor hoe die nieuwe cultuurnota gaat worden opgesteld.

Dat moet – wat ons betreft – zo veel mogelijk gebeuren samen met betrokken inwoners en culturele organisaties. Dus niet opnieuw een rapport van een duur onderzoeksbureau. Wel maximaal gebruik maken van de creatieve krachten die Lelystad rijk is.

Intussen blijven we natuurlijk de situatie rondom Corneel goed volgen.

Emiel van der Herberg

Emiel van der Herberg

Ik ben al een aantal jaren raadslid, en sinds 2018 leider van de PvdA-fractie. Daarnaast werk ik als softwareontwikkelaar bij een leuk bedrijf in Almere. Ik vind dat we dingen niet moeilijker moeten maken dan nodig is. Als er een probleem is, dan kunnen we veel beter de oorzaak aanpakken dan het gevolg. En die

Meer over Emiel van der Herberg