Door Jop Fackeldey op 16 februari 2014

De tijd vliegt

De tijd vliegt, maar jij bent de piloot. Althans, zo proberen ze me wel eens te laten geloven. Nou, de tijd vliegt inderdaad, maar om nou te zeggen dat ik altijd aan de stuurknuppel zit… best ingewikkeld een periode waarin je nog volop bezig bent voor de stad, maar ook de campagne alle aandacht vraagt. Intensief maar leuk.

Nou was vliegen sowieso afgelopen week een behoorlijk centraal item. Het begon goed, met de ondertekening van de intentieovereenkomst met Aviocom. Lelystad Airport is steeds meer in trek bij bedrijven in de luchtvaartsector die zich bezighouden met onderhoud en reparatie van vliegtuigen en vliegtuigonderdelen, de zogenoemde ‘maintenance, repair and overhaul’ (MRO)-bedrijven. Dat wordt onderstreept met de aankondiging van het bedrijf Aviocom. De samenwerking en gezamenlijke acquisitie-inspanningen tussen luchthaven, gemeente, ontwikkelingsmaatschappij OMALA en het georganiseerde bedrijfsleven werpen dus hun vruchten af. De komst van het bedrijf Aviocom bevestigt de in gang gezette ontwikkeling van Amsterdam-Lelystad Airport tot MRO-luchthaven. Recente andere – reeds afgeronde of aankomende- vestigingen op de luchthaven in Lelystad zijn QAPS (vliegtuigspuitbedrijf), SPECTO (composietenreparaties), Jet Air Maintenance (onderhoud en service aan businessjets) en Van der Heijden Bouw en Ontwikkeling (realisatie multifunctionele bedrijfsverzamelgebouwen  voor huisvesting van kleinschalige MRO- en luchtvaartondersteunende bedrijven). Met de vestiging van Aviocom ontstaat langzamerhand op Amsterdam-Lelystad Airport een concentratie van MRO-bedrijven die een vestigingsfactor op zich vormt voor soortgelijke bedrijven. Zo ontstaat er voldoende werk (massa) op de luchthaven die ook voor ROC’s en leerbedrijven interessant kan zijn.En dat is mooi. Het is de eerste steen. En van die stenen volgen er meer. Niet voor niets bevestigde Schiphol CEO Jos Nijhuis bij de presentatie van zijn jaarcijfers afgelopen week dat het luchthavenbedrijf  Lelystad Airport nog steeds als dependance wil.

Maar, er was ook nieuws dat voor meerdere uitleg vatbaar bleek. En dat gebeurde bij de Raad van State.De Raad van State heeft het bestemmingsplan Luchthaven Lelystad grotendeels intact gelaten. Wel heeft de Raad geoordeeld dat niet vooruit gelopen mag worden op het eind van dit jaar te nemen Luchthavenbesluit, op basis waarvan Lelystad Airport kan groeien naar maximaal 45.000 vliegtuigbewegingen. Het opnemen van wijzigingsbevoegdheden aan het college van Lelystad om procedures te starten voor verlenging van start- en landingsbaan en de bouw van de terminal heeft de Raad van State dan ook geschrapt.

De uitspraak van de Raad van State heeft -anders dan sommige media doen geloven – geen invloed op de ontwikkeling van de Lelystadse luchthaven tot twin-airport van Schiphol. Na vaststelling van het Luchthavenbesluit, voorzien rond 1 november van dit jaar, kan de reguliere bestemmingsplanprocedure worden gevolgd waarin de aanleg van een langere start- en landingsbaan en de bouw van een luchthavengebouw wordt geregeld. Daarin kan dan worden verwezen naar de onderzoeken, zoals een milieueffectrapportage, die in het kader van het Luchthavenbesluit, dan zijn gedaan. Ik ben eigenlijk best tevreden met deze uitspraak ”De ontwikkeling van het bedrijventerrein op de luchthaven kan met deze uitspraak verder. Lelystad Airport kan doorgaan met het vestigen van bedrijven zoals Aviocom en met vestiging van opleidingen en trainingen in de luchtvaart (Airport Academy).

En om het rondje vliegen compleet te maken heb ik samen met andere Flevolandse bestuurders een werkbezoek gebracht aan de Luchtverkeersleiding Nederland.  Dat was behoorlijk indrukwekkend. we kregen goed zicht op het werk van Luchtverkeersleiders, de complexe situaties in het luchtruim en het feit dat veiligheid altijd voorop staat.

Een andere haven is de Flevokust. De provincie trekt het proces om te kijken wat er nu wel en niet kan. Daarbij vind ik het van belang dat zoveel mogelijk in lijn gezocht werd met de uitspraken die onze raad daar eerder over heeft gedaan. En dat betekent dus ook wat mij betreft geen bodemassen (meer) toepassen ! Even leek het er op of dat ook ter discussie zou staan. Maar dat bleek gelukkig een misverstand. De provincie liet weten: “In de voorstellen die nu ontwikkeld worden door de provincie Flevoland voor Flevokust komen geen bodemassen voor. Reden hiervoor is dat de provincie bij de nieuwe plannen rekening wil houden met de eerder geuite zorgen en aandachtspunten vanuit de gemeenteraad van Lelystad en uit de omgeving.” gelukkig. Komende maandagavond is er een informatieavond over de nu gestarte procedure. Ik ben benieuwd wat daar de reacties zullen zijn.

Zo aan het eind van de week sloten we af met goed nieuws. Tijdens het Flevopenningengala vielen de prijzen op Lelystadse ondernemers: Hajé Shops, Hotels & Restaurants won de trofee voor Toponderneming en de prijs voor meest Innovatieve onderneming werd toegekend aan Schothorst Feed Research B.V. Proficiat. We mogen er trots op zijn deze ondernemingen binnen onze gemeentegrenzen te hebben.

Naar aanleiding van het optreden in New York in The Carnegie Hall heb ik de dirigent en een aantal koorleden uitgenodigd van The Voice Company uit Lelystad om hen te feliciteren en hun ervaringen te horen. Fackeldey-koor Het optreden met andere internationale koren in New York was een groot succes en een heel bijzondere ervaring voor alle koorleden. Het koor heeft wederom een uitnodiging ontvangen om na twee jaar weer te komen optreden in New York. Volgend jaar is het jubileumjaar van The Voice Company. Ook dan laten zij weer van zich horen met een bijzondere optredens. Prachtig om te zien dat amateurkunstbeoefening kan leiden tot een optreden in de eredivisie van de concertzalen.Het is goed om te zien met hoeveel plezier en passie deze koorleden hun hobby uitoefenen. Het koor laat ook goed zien dat cultureel ondernemerschap heel goed mogelijk is. Zij zijn selfsupporting en hun organisatie wordt bedrijfsmatig strak georganiseerd. Een bijzonder koor met een bijzondere aanpak. Ik hoop dat anderen van hun ervaringen kunnen profiteren. Over dat Cultureel ondernemerschap mocht ik overigens op dinsdagmiddag tijdens het congres transities in kunstencentra voor een volle zaal uitleggen hoe we hier in Lelystad met elkaar omgegaan zijn met de bezuinigen op Cultuur. leuk om mee te maken dat daar veel waardering voor was.

De week sloten we natuurlijk – en dat zal zo blijven komende week – af met een nogal “stormachtige”campagne. Waarbij we tussen het praten door laten zien dat we als politieke partij kunnen verbinden: het maken van een eigen springtouw.Bij de touwbaan