Door Emiel van der Herberg op 10 juni 2016

Dilemma’s rondom asbest

Ongeveer 1300 Lelystadse woningen hebben asbest in het dak. De landelijke overheid gaat waarschijnlijk het bestaan van die daken vanaf 2024 verbieden. En dat betekent dus dat ongeveer 1300 Lelystadse gezinnen de komende jaren voor een grote klus staan.

De vraag is daarbij hoe de gemeente de woningeigenaren gaat bijstaan bij deze opgave. De woningeigenaar is helemaal zelf verantwoordelijk voor zijn woning, en formeel hoeft de gemeente dus bijna niks te doen. Maar dat zou onverstandig zijn. Niet alleen vanwege een te verwachten chaos van 1300 aparte verbouwingen, en ook niet alleen vanwege de soms enorme kopzorgen die dit veel inwoners nu al bezorgt. Maar ook omdat de gemeente het verbod uiteindelijk moet gaan handhaven. Dus hoe beter het de komende jaren gaat, hoe minder werk de gemeente er vanaf 2024 nog aan heeft.

Het college van burgemeester en wethouders heeft eind mei een voorstel aan de gemeenteraad opgesteld. In dat voorstel staat vooral dat allerlei zaken nog verder onderzocht en uitgewerkt moeten worden. Maar tegelijk vraagt het college de gemeenteraad welke rol de gemeente wel of niet kan gaan nemen.

Over die laatste vraag hebben wij, in samenwerking met verschillende andere raadsleden, een aantal uitspraken opgeschreven in een notitie. Het gaat daarbij steeds om hoe de gemeente de betrokken inwoners zo goed mogelijk kan ondersteunen in deze opgave. De notitie vindt u hier, en de gemeenteraad gaat het de komende weken ongetwijfeld uitgebreid over deze vragen hebben.

Dat het een ingewikkeld probleem is, bleek ook gisteravond weer bij de raadsbijeenkomst over dit onderwerp. In de notitie schrijven we onder andere dat het belangrijk is dat zo veel mogelijk eigenaren samen optrekken. En ook dat het belangrijk is dat iedereen daar dan in mee kan doen, ook de mensen die financieel het krapst zitten. Maar wat nou als een meerderheid van de aangesloten bewoners “collectief” voor de mooiste maar ook meest prijzige oplossing kiest? Wat moet die andere eigenaar dan, die wel een lening nodig heeft, maar die lening liever zo klein mogelijk wil houden? Een bewoonster van de Tjalk wees me gisteravond op die zorg, en terecht. Er zijn voorlopig nog meer dilemma’s dan pasklare oplossingen.

Een impressie van gisteravond vindt u in dit artikel van de Flevopost. Op 21 juni spreekt de gemeenteraad verder over het voorstel van burgemeester en wethouders. Intussen gaat de lobby bij de landelijke overheid – voor adequate ondersteuning – volop door.

Emiel van der Herberg

Emiel van der Herberg

Ik ben al een aantal jaren raadslid. De afgelopen jaren heb ik me voor allerlei zaken ingezet, zoals meer zeggenschap voor inwoners, goede ondersteuning voor woningeigenaren met asbestdaken, en het beschermen van rechtsbijstand voor mensen die minder te besteden hebben. Ik ben 45 jaar en werk als software ontwikkelaar bij een leuk bedrijf in Almere.

Meer over Emiel van der Herberg