Door op 2 november 2015

Inbreng bij begroting 2016

Op 3 en 10 november behandelt de gemeenteraad de nieuwe begroting voor 2016. Partijen spreken op 3 november hun beschouwingen uit, en dienen dan ook moties en amendementen in. Op 10 november volgt dan debat en stemming. De beschouwing van de PvdA raadsfractie wordt uitgesproken door fractievoorzitter Nelly den Os. Hieronder vindt u de tekst, en ook de moties en amendementen van de Lelystadse PvdA kunt u inzien.


 

Bewegen naar de toekomst: klinkt mooi. Maar de begroting lezend bekruipt toch het gevoel dat wij ons in het oog van de storm bevinden, en daar beweegt bijna niks.

We hebben een heftige aanloop naar 2015 gehad, met veel voorbereiding in de aanloop naar 1 januari ­ het grote moment van de Decentralisaties. In de afgelopen jaren telkens nieuwe bezuinigingen met als dieptepunt in 2015 de voor ons o zo pijnlijke bezuinigen in het sociaal domein. De effecten van die bezuinigen willen we dan ook graag bij de kadernota in 2016 in beeld hebben.

De begroting straalt dat enigszins uit: wat na­hijgerig nog en ergens staat het letterlijk; vooral weer stabiliseren. En dat gekoppeld aan een wat mistig uitzicht op 2016 met veel onzekerheid: trekt het economisch tij weer aan of worden we de dupe van de bezuinigingen van het Rijk, zoals bij de jeugdzorg?

We beseffen ons dat voorzichtigheid, risicomijding en stabilisatie belangrijke bestuurlijke waarden zijn. maar de storm om ons heen vraagt ook om af en toe wel degelijk risico’s te nemen, experimenten aan te gaan en initiatieven te nemen.

Naast alle onzekerheden hebben we in dit jaar wel degelijk risico’s genomen en successen geboekt. We kijken met een goed gevoel terug naar het transitiefonds. Er zijn goede stappen gezet. Het is moedig om de bureaucratie los te laten en te vertrouwen op de kracht van de wijkteams en jeugd­ en gezinsteams om werkelijke verbindingen in de hulpverlening en tussen de domeinen te (doen) organiseren. De manier waarop het proces in de raad is verlopen, is een voorbeeld wat vertrouwen in elkaar en samenwerking vermag.

Een tweede punt dat een compliment waard is, en daarbij richt ik mij tot zowel de burgemeester, naar het college als naar de raad, is de waardige wijze waarop wij met elkaar het vluchtelingenvraagstuk benaderen. Goed om met elkaar in Lelystad op deze wijze verder te gaan, een warm hart en een koel hoofd.

Voor de PvdA blijven ook in 2016 de 3 W’s belangrijk: wonen, werken en waarden.

Wonen: een goede balans tussen voldoende woningen waar wat kapitaalkrachtiger mensen in willen wonen, maar ook oog voor alle soorten en vormen van woningzoekers. Lelystad heeft de ruimte voor ouderen, vergunninghouders, studenten, alleenstaanden, hele of delen van gezinnen, etc. Kortom voor iedereen die een woning nodig heeft. Dat betekent creatief blijven zoeken naar oplossingen en flexibiliteit van wonen realiseren.

Werken in Lelystad is werken in een stad met potentie, van kust tot vliegveld. We moeten blijven zoeken naar mogelijkheden voor werk. Werk is immers de beste garantie voor een zinvol en goed bestaan, zonder armoede.

Cultuur als hefboomWat betreft de waarden staat de PvdA nog steeds voor emancipatie en verheffing. Dat lijken enigszins oubollige woorden, maar meer dan ooit van belang. Hiervoor kijken wij graag terug op het inspirerende bezoek dat de raad bracht aan Leeuwarden, culturele hoofdstad van Europa in 2018. Dat hoeft Lelystad niet te worden, maar de PvdA roept het college op om goede nota te nemen van de waarden die Leeuwarden gebruikt en hoe zij cultuur (en dan gaat het niet om een schilderij) gebruikt om de stad en haar inwoners te emanciperen en te verheffen.

Cultuur als hefboom tot zelfstandigheid, zelfbewustzijn, creatief en innovatief ontwikkelen van elke Lelystedeling.

Ons raadsprogramma past uitstekend bij deze wens. 2016 Als jaar van stabilisatie is prima, maar 2016 is ook het jaar om stappen voor te bereiden om op het bereiken van deze waarden nog meer nadruk te leggen. En in de kadernota en begroting 2017 bovenstaande doelen te concretiseren en daarvoor middelen in te zetten.

Als we op een creatieve en positieve manier gaan bewegen dan maken we samen echt een toekomst die mooier en beter is dan vandaag.

En wat vandaag betreft: wij hebben enkele moties en amendementen bij de begroting, die wij graag met u willen delen.


 

Downloads

Begroting 2016 PvdA Lelystad – Beschouwingen en Toelichting

Amendementen (oftewel: wijzigingsvoorstellen):

Moties (oftewel: oproepen):

De volledige begroting vindt u hier. Samenvatting:

Samenvatting Programmabegroting 2016