Door Jop Fackeldey op 16 maart 2014

Over de weg en het doel

Albert Einstein schreef al eens: Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal. Nou, er zijn een paar dossiers waarvan we dat geweten hebben. Het luchthavendossier bijvoorbeeld. Het was deze week een soort pingpong. De mededeling van Corendon-directeur, Atilay Uslu, in het Haarlems Dagblad van 11 maart 2014 dat de Turkse luchtvaartmaatschappij vanaf Lelystad wil gaan vliegen, bevestigt dat de in een vergevorderd stadium verkerende groeiplannen van de Lelystadse luchthaven deel zijn van een onderhandelingsspel. daarom dat de berichten over Corendon nog wat heen en weer gingen, maar uiteindelijk werden bevestigd.Partijen proberen zich, onder andere via discussie in de media, in de voor hen meest gunstige positie te manoeuvreren. Maar ik ben blij dat hiermee vanuit de markt een duidelijk signaal wordt gegeven dat tegenwicht biedt aan mediaberichten die opnieuw nut en noodzaak van de Lelystadse luchthaven aan de orde stellen. Nu met Corendon er één schaap over de dam is, volgen er mogelijk meer. Want langzaam maar zeker wordt de ontwikkeling van onze luchthaven ook door de buitenwereld als onafwendbaar gezien. Vandaar ook dat ik blij ben dat we overeenstemming met het Rijk bereikt hebben over de capaciteitsvergroting van de A6 tussen Almere en Lelystad, een nieuwe aansluiting op de A6 voor de luchthaven en beter openbaar vervoer naar de luchthaven. We zijn het eens geworden over een pakket aan maatregelen om de bereikbaarheid van Lelystad Airport te verbeteren. Zowel over de weg als per openbaar vervoer. En ook met de onderbouwing die de minister Schultz van Haegen daarvoor gaf: “als Schiphol een internationaal sterke luchthaven en banenmotor wil blijven, dan moet zij blijven concurreren en groeien en dat kan alleen als regionale luchthavens Lelystad en Eindhoven de groei van het luchtverkeer helpen opvangen. Een goede bereikbaarheid is daarbij een belangrijke voorwaarde.”Met deze afspraken laten alle partijen zien de ontwikkeling van de luchthaven belangrijk te vinden.

Op dinsdag hadden we de laatste raadsvergadering van deze periode.

laatste raad

Een spannende vergadering ook, want er stond nog heel wat op het programma, de transities uiteraard, maar ook de aanpak van het Stadhuisplein.  Die laatste vond ik zelf wel mooi als uitsmijter. De raad heeft het voorstel van het College om op een hele nieuwe manier aan te besteden met maximale ruimte om te participeren overgenomen. Voor de Raadmocht ik de Expositie Atelierroute Lelystad (ARL) in de hal van het stadhuis openen.

14-087 atelierroute-7838 © Fotostudiowierd

In deze expositie zijn kunstwerken te zien van Marga Wiebenga, Jeroen Stok, Louisette van Donkelaar, Paul Nieuwendijk, André Broens en Anton Hulst.Het leuke van de Atelierroute Lelystad is dat het aan de bezoekers laat zien op hoeveel plekken in Lelystad goede kunst wordt gemaakt. Soms doen kunstenaars een jaar niet mee, omdat zij zelf ateliers willen bezoeken om te zien waar andere kunstenaars mee bezig zijn. Ieder jaar zie ik veel enthousiasme. Kunstenaars vinden het leuk om direct in contact te komen met het publiek. En die gedrevenheid zie ik ook terug in de kunstwerken zelf. Onze kunstenaars zijn te vinden in alle hoeken en gaten van Lelystad. Kunst en cultuur is overal. En dus ook hier vanavond waar deze expositie vanaf nu te bezichtigen is en zeker de moeite waard om te bezoeken. Als het om kunst en cultuur gaat is het toch ook een beetje oogsttijd. Leuk om daar ook in diverse media af en toe over te mogen vertellen. Te mogen vertellen waar verbeelding en samenwerking ons gebracht heeft en ook wel een beetje van de “oude logica”gewonnen heeft.

Als het gaat over de weg en het doel was de woensdag een inspirerende dag. Ik mocht spreken tijden het congres gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl. er is een inspirerend boekje over gepubliceerd.

Ik mocht het nawoord schrijven, maar het boekje in een aanrader voor iedereen.foto GONS

Over het project MFA Warande valt ook veel te zeggen, maar ook hierzijn we op zoek naar nieuwe wegen waardoor we de multifunctionele accommodatie in Warande maximaal flexibel en duurzaam kunnen realiseren. De wijk en het onderwijs verdienen deze voorziening. Daarvoor hebben we partners nodig. Met die partners (Stichting SchOOL (Scholengroep Openbaar Onderwijs Lelystad), SKL Kinderopvang, Stichting Welzijn Lelystad, Woonstichting Centrada en Stichting Eerstelijnsgezondheidszorg Lelystad (STEL)) tekenden we een samenwerkingsovereenkomst. 14-092 overeenkomst MFA Warande-8283 © Fotostudiowierd

Hiermee is een start gemaakt met de voorbereidingen om een wijkvoorziening te realiseren in Warande rondom educatie, opvang, sport, welzijn en zorg. De MFA is bedoeld om voor inwoners van de wijk Warande een wijkvoorziening te creëren waar zij met elkaar in contact kunnen komen op een centrale plek waar verschillende functies onder één dak gehuisvest zijn rondom educatie, kinderopvang, sport, welzijn en zorg. Op dit moment ligt er een visiedocument dat door alle betrokken partijen nog vertaald moet worden naar een ontwerp. Als het ontwerp er ligt, dan kan het naar de gemeenteraad voor besluitvorming om budget beschikbaar te stellen voor de realisatie van de MFA. Ik ben blij dat we met deze ondertekening onze samenwerking voor het verder ontwikkelen van de MFA Warande hebben vastgelegd. Deze samenwerking vindt plaats op basis van de tussen partijen vastgestelde uitgangpunten en randvoorwaarden, zoals vastgelegd in het Visiedocument, en kan nu verder worden afgestemd en uitgewerkt. De MFA Warande is een mooie toevoeging voor de inwoners van de wijk om elkaar te ontmoeten en allerlei activiteiten uit te voeren. Het draagt bij aan het vergroten van de sociale cohesie in de wijk en vergroot de woonbeleving.

En over verbeelding en routes te spreken, het fietsknooppuntennetwerk heeft zijn naam afgelopen periode nogal eer aan gedaan. Maar het landelijke fietsknooppuntennetwerk is vanaf vrijdag jl. compleet. De laatste ontbrekende puzzelstukjes zijn gelegd in Flevoland. Door een financiële bijdrage van provincie Flevoland, aanvullend op de eigen investering, hebben we samen met 2 andere Flevolandse gemeenten de laatste ‘witte vlekken’ van dit recreatieve fietsroutesysteem ingevuld. De voltooiing van het netwerk werd vrijdag 14 maart gevierd met een symbolische handeling samen met door de wethouders toerisme&recreatie van de gemeenten Dronten en Zeewolde onder toeziend oog van Flevolands gedeputeerde Jan-Nico Appelman.

Voltooiing fietsknooppunten-02 ©FotostudioWierd Voltooiing fietsknooppunten-01 ©FotostudioWierd

En of het allemaal nog niet genoeg was mocht ik vrijdag één van onze ondernemers in het zonnetje zetten.

Plus Postma is onderscheiden met het Super Supermarkt Keurmerk (SSK). Ondernemer Jan Postma ontving het keurmerk op 14 maart in mijn aanwezigheid. Het SSK is een keurmerk voor zelfstandige supermarktondernemers die zich bijzonder inzetten voor de leefbaarheid in en rondom hun supermarkt.pluspostma

Met het ontvangen van het Super Supermarkt Keurmerk hebben ondernemer Jan Postma en zijn medewerkers bewezen dat ze zich onderscheiden door hun duurzame keuzes op tal van terreinen: hun extra inzet voor de buurt en bewoners, hun relatie en de omstandigheden van de medewerkers, maar ook veiligheid, energiebesparing, afvalreductie, assortiment, transport en logistiek. In het bijzonder vanwege het grote digitale klantenpanel, waarmee geluisterd én gehandeld wordt naar de behoeften van de klant en aandacht en ruimte voor medewerkers met een beperking hebben bijgedragen aan het toekennen van het Super Supermarkt Keurmerk. Vooral die lokale betrokkenheid komt op tal van manieren tot uiting, vorig jaar bijvoorbeeld heeft Plus Postma een sponsordiner Roparunteam Lelystad gesponsord, en ook de actie met de voetbalplaatjes met spelers van de plaatselijke voetbalvereniging Unicum is daar een voorbeeld van.

O ja… en dan waren en zijn we natuurlijk ook nog volop aan het campagnevoeren. Veel debatten, flyeracties op de markt met op zaterdag als extra toetje op de kers de overhandiging van het Manifest “de kracht van Lelystad”. Een bijzonder en gewaardeerd initiatief van onze oud-burgemeester Chris Leeuwe. debat moskee aanbieden manifest 2

Sluit ik af met één hartekreet: Ga stemmen komende woensdag!