Door op 13 februari 2014

Werkdebat op 20 februari

Op donderdag 20 februari organiseert de PvdA Lelystad een verkiezingsdebat over het belang van werk. Tijdens dit politiek café gaan negen lokale lijsttrekkers met elkaar in debat aan de hand van een aantal stellingen. Het debat wordt geleid door Andries Greiner, voorzitter Bedrijfskring Lelystad (BKL). Als locatie is gekozen voor de Bataviawerf en de aanvangstijd is 20.00 uur. Vanaf 19.30 staat de koffie klaar en iedereen is van harte welkom om dit debat bij te wonen.

Met de komst van de Participatiewet krijgen de gemeenten meer verantwoordelijkheid voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Aan de andere kant gaat deze verantwoordelijkheid gepaard met een forse rijksbezuiniging op het Participatiebudget. Meer doen met minder geld, dat is de opgave waar gemeenten voor staan. Maar hoe dan, want het is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Welke keuzes maken de lokale politieke partijen? Ten gunste van wie of wat en dus ook ten nadele van wie of wat? Politiek is immers keuzes maken.

Programma
19.00 – 20.00
Mogelijkheid voor partijen om folders en andere informatie neer te leggen.
19.30
Zaal open en koffie.
20.00 – 20.15
Inleiding op het thema werk door Willem de Jager, de huidige wethouder Werk & Inkomen (PvdA) in de gemeente Lelystad. Hij doet kort uit de doeken welke koers de gemeente de afgelopen jaren heeft gevaren.
20.15 – 20.45
Onno Vermooten, directeur Concern voor Werk en Werkbedrijf Lelystad, laat aan de hand van een paar succesvolle voorbeelden zien hoe en waarom inzetten op re-integratie zinvol kan zijn.
20.45 – 22.00
Discussie aan de hand van een zevental stellingen onder leiding van Andries Greiner.
22.00 – 23.00
Nazit in de Taveerne met de gelegenheid onder het genot van een glaasje na te praten.

De toegang is uiteraard gratis. U bent van harte welkom!