Echt loon voor echt werk

Doorwerken aan goede en zekere banen.

Wij zien dat er behoefte is aan het vervullen van belangrijke publieke functies: de conciërges en assistenten op scholen, toezicht in de bus, ondersteuning van sport- en cultuurverenigingen en het schoonhouden van de openbare ruimte en in de zorg. Wij willen dat die publieke taken weer worden vervuld. Tegelijk zien we dat er teveel mensen tegen hun zin langdurig aan de kant staan. Daarom steunen we volop de doorontwikkeling van ons werkbedrijf en introduceren we geleidelijk aan nieuwe banen tussen de 100 procent en 120 procent van het minimumloon. De banen zijn additioneel en er is geen verdringing.

Uitkeringsgerechtigden die, bijvoorbeeld als ’tegenprestatie’, productieve arbeid verrichten krijgen dus zo veel mogelijk een gewone baan. Die baan wordt dan ook betaald volgens de geldende cao, dan wel het wettelijk minimumloon.

Waar ben je naar op zoek?