Geen wachtlijsten in de jeugdzorg

De toekomst van het kind staat altijd voorop.

De overheveling van de jeugdzorg naar de gemeente is afgerond. De veranderingen die moeten volgen komen nog maar moeizaam van de grond. Nog altijd zijn er te veel hulpverleners betrokken bij één gezin. Dat vraagt om een goede regie en een goede samenwerking, waarbij de juiste deskundigheid op het juiste moment wordt ingezet. Op die manier kunnen kinderen, jongeren én hun ouders op tijd en op maat hulp krijgen – om vervolgens zoveel mogelijk op eigen kracht verder te kunnen.

In de gemeente Utrecht is een proef gestart van specialistische jeugdhulp bestaande uit GZ psychologen, jeugdpsychiaters, orthopedagogen en systeemtherapeuten. De teams werken intensief samen met scholen, sportclubs, buurtteams en familie en vrienden in de wijk. Wij zullen de raad voorstellen op dezelfde manier te gaan werken.

Kinderen komen geregeld in de jeugdzorg terecht na problemen thuis. Bijvoorbeeld problemen met schulden, of een onzekere woonsituatie – vaak na een scheiding. Daarom willen we gescheiden ouders uit Lelystad voorrang geven bij woonruimte voor henzelf en hun kinderen. Dat voorkomt onnodige extra stress en ruzie, en helpt bij het tegengaan van schadelijke vechtscheidingen. Dat betekent wel dat Centrada woningen bij moet bouwen zodat de wachtlijsten voor andere woningzoekers er niet langer van worden.

In zijn algemeenheid krijgen wijkverpleegkundigen en wijkteams met veel meer te maken dan alleen zorgvragen. Die vragen staan zelden los van de sociale context van buurtbewoners. Daarom bevorderen we samenwerking tussen Centrada, schuldhulpverlening, politie, onderwijs en andere instanties die een rol spelen in de buurt. Dat kan bijvoorbeeld in integrale gebiedsteams. Vanuit die integrale aanpak worden problemen effectiever aangepakt. Het team krijgt daarvoor ook een substantieel “bureaucratievrij” maatwerkbudget. Daarmee kunnen de hulpverleners dus doen wat nodig is om problemen op te lossen, zonder dat dat meteen binnen allemaal regels en protocollen moet passen.

Al deze zaken kunnen helpen om wachtlijsten te voorkomen. Maar als dat niet afdoende blijkt, dan geldt voor ons dat de veiligheid en toekomst van het kind belangrijker zijn dan het voorkomen van budget overschrijdingen.

Zeker zijn van een zorgeloze jeugd

Waar ben je naar op zoek?