Meer Lelystadse banen

Door met de succesvolle aanpak van onze wethouder Jop "Jobs" Fackeldey.

Lelystad werkt samen met andere publieke instanties in en buiten de Metropool Regio Amsterdam. Binnen die samenwerking nemen we een zelfbewuste positie in. We kiezen eigen speerpunten voor economische ontwikkeling en profilering. We zien met name kansen in de logistiek en de ontwikkeling van duurzame mobiliteit.

Om dit soort ontwikkelingen verder te krijgen, blijft ook een investeringsagenda de komende jaren nodig. De gemeente zal moeten investeren in het maken van omgevingsplannen, het aanleggen of veranderen van infrastructuur, het bieden en vergroten van inspraakmogelijkheden, het werven van bedrijven en ondernemers, het bevorderen van op maat gemaakte opleidingen – en nog veel meer.

We blijven investeren in een duurzame, sterke en sociale Lelystadse economie – dat loont! De uitdaging is er voor te zorgen dat de Lelystadse werkzoekende daarvan ook profiteert. Bovendien moet het werk zijn dat blijvend is, dat past bij Lelystad en dat – waar mogelijk – een bijdrage levert aan onze duurzaamheidsambities.

Wij willen ons economisch beleid uitvoeren in verbanden waarin overheden, kennisinstituten en bedrijfsleven nauw samenwerken binnen een gezamenlijke groeiagenda. Brainport Eindhoven is het voorbeeld van succesvolle samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs, kennisinstellingen en overheid. Een dergelijk model, toegespitst op de logistiek en op duurzame mobiliteit, ontwikkelen we ook voor Lelystad.

Wij willen dat Lelystad een goed opgeleide beroepsbevolking krijgt. Dat is belangrijk voor onze economie en voor onze inwoners. Wij willen blijven investeren in het onderwijs en, in afstemming met bedrijven, in de bijscholing van werknemers. Zij ontwikkelen zich in hun vak, worden beter toegerust om goed werk te leveren, en blijven daardoor verzekerd van werk. Dankzij beter opgeleide mensen worden bedrijven concurrerender en daarom willen we dat bedrijven hierbij hun verantwoordelijkheid nemen.

Waar ben je naar op zoek?