Wijkteams mogen maatwerken

Als bestaanszekerheid het probleem is, is dat ook de oplossing.

Een beroep op “eigen kracht” van mensen is zinloos als het hen ontbreekt aan bed of bad of brood. Vaak zijn juist de zorgen over die bestaanszekerheid de bron van allerlei andere problemen. Mensen die vanwege alle aanmaningen de post niet durven openen, zijn al helemaal niet bezig met opbouwen van hun eigen sociale netwerk. Pas als de basis op orde is, kunnen en willen mensen weer om zich heen en richting toekomst gaan kijken.

Een dak boven je hoofd, een gezonde maaltijd op tafel en perspectief voor jezelf en voor je kinderen. Wanneer mensen daar zeker van kunnen zijn, zullen ze vaak ook minder zware (en dure) zorg nodig hebben.

Wij willen daarom juist inzetten op versterken van bestaanszekerheid. Help jongeren met hun problematische schulden. Zorg dat iedereen betaalbaar kan wonen. Help gezinnen aan stabiliteit en toekomstperspectief. Hulpverleners in de wijken mogen van ons ook gewoon dat soort oplossingen gaan leveren.

Want wijkverpleegkundigen en wijkteams krijgen met veel meer te maken dan alleen zorgvragen. Daarom willen we meer samenwerking met Centrada, schuldhulpverlening, politie, onderwijs en andere instanties die een rol spelen in de buurt. Dat kan bijvoorbeeld in integrale gebiedsteams. De teams krijgen een substantieel “bureaucratievrij” maatwerkbudget. Daarmee kunnen hulpverleners dus doen wat nodig is om problemen op te lossen, zonder dat dat meteen binnen allemaal regels en protocollen moet passen.

En als dat betekent dat hulpverleners een zes scoren op het uitvoeren van de beleidsregels in plaats van een tien: prima. Rules are tools en maatwerk moet. Het is efficiënter, het is effectiever, het is goedkoper, het is beter. En vooral: het is beschaafder.

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Waar ben je naar op zoek?