Praktijkonderzoek naar maatwerk

Door Emiel van der Herberg op 5 november 2019

De Lelystadse PvdA wil dat de gemeenteraad een onderzoek start naar maatwerk in het sociaal domein. Dat onderzoek moet zich richten op de dagelijkse praktijk van gemeentelijke hulp, zorg en ondersteuning.

In andere gemeenten is vergelijkbaar onderzoek al gedaan. Daar blijkt dat een relatief kleine groep huishoudens veel zorg en ondersteuning krijgt, maar daar lang niet altijd mee geholpen is. De aangeboden voorzieningen lossen hun problemen niet op, en verergeren die soms zelfs.

Vorig jaar hebben we in de gemeenteraad afgesproken die hulp en ondersteuning van kwetsbare inwoners te verbeteren. Door beter per situatie te kijken wat de echte problemen van mensen zijn. Zodat we die problemen kunnen helpen oplossen, in plaats van symptomen bestrijden. Wij vinden die afspraken over integraal werken heel belangrijk. En we willen niet dat dat in gevaar komt, nu iedereen ineens heel druk naar bezuinigingen moet zoeken.

Lelystad moet de komende jaren namelijk miljoenen bezuinigen op jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en re-integratie. Het is nog niet bekend wat daar precies de gevolgen van zullen zijn. Maar de PvdA wil dus dat de gemeente komend jaar meer doet dan naar kostenbesparingen zoeken.

Vaak wordt gedacht dat meer maatwerk in de zorg ook duurder is. Maar landelijk onderzoek laat zien dat dat meestal niet zo is. Soms bestaat er een “out of the box” oplossing waardoor een gezin veel minder specialistische zorg nodig heeft. Maatwerk is dan dus juist effectiever. Uit andere gemeenten zijn daar veel voorbeelden van bekend. Kijk bijvoorbeeld hier of hier of hier. Of download uitgebreide rapporten hier of hier.

We zijn trots op de mensen die dagelijks zorg en ondersteuning bieden aan Lelystadse wijkbewoners en gezinnen. De toewijding van hulp- en zorgverleners is hartverwarmend. Maar ook van hen horen we dat ze soms last hebben van regeltjes die echte oplossingen in de weg staan. Dat willen we met dit onderzoek boven tafel krijgen. Zodat we in de gemeenteraad het beleid kunnen verbeteren.

De gemeenteraad zal op 19 november besluiten over ons voorstel Actieonderzoek Maatwerk.

De volledige tekst van de Algemene Beschouwingen kunt u hier inzien.

Emiel van der Herberg

Emiel van der Herberg

Ik ben al een aantal jaren raadslid, en sinds 2018 leider van de PvdA fractie. Daarnaast werk ik als software ontwikkelaar bij een leuk bedrijf in Almere. Mijn politieke motto is “minder moeilijk doen”. Wat dat betekent? Klik door…

Meer over Emiel van der Herberg