Door op 20 december 2013

De gemeente doet mee

Partij van de Arbeid en GroenLinks in Lelystad willen dat de gemeente beter omgaat met initiatieven vanuit bewoners. Daarom stellen ze, inmiddels gesteund door een aantal andere partijen, de gemeenteraad voor om acht nieuwe principes voor overheidsparticipatie vast te stellen.

Hiervoor had de gemeenteraad in 2001 voor het laatst een principiële uitspraak gedaan over burgerparticipatie. Emiel van der Herberg van de PvdA: “De samenleving is nogal veranderd sindsdien. Nu zijn inwoners veel beter in staat om zich te organiseren rondom specifieke onderwerpen. Social media spelen daarin een grote rol. Dat vraagt een andere houding van de overheid.”

Sjaak Kruis van GroenLinks: “Met het vaststellen van deze principes willen we richting geven aan dat veranderingsproces. Dat is geen zaak van de gemeente alleen. Bewoners en maatschappelijke instellingen zijn daarbij minstens zo belangrijk. We zullen het samen moeten uitwerken.”

In januari beslist de gemeenteraad over het initiatiefvoorstel van beide partijen.

Bekijk het voorstel hier.

Aanvullend: bericht op Omroep Flevoland met toelichting van Sjaak Kruis.