Door op 18 februari 2014

Jongerendebat op 15 maart

Een aantal jongere verkiezingskandidaten van verschillende partijen heeft het initiatief genomen voor een verkiezingsdebat. Wat vinden jongeren in Lelystad zélf van veiligheid, vrijetijdsbesteding en uitgaan, werk en studie? Een debat voor jongeren, door jongeren, dat zaterdag 15 maart wordt gehouden in De Kubus onder leiding van journalist Kees Bakker, onder andere columnist voor de FlevoPost.

Vaak wordt er óver jongeren gesproken in plaats van mét, terwijl hun mening evenzeer belangrijk is. Dit was de reden voor Hicham Ismaili Alaoui (IPL), Bas de Reus (GroenLinks), Henk Schraa (Christenunie), Sanne de Wilde (D66) en Peter Pels (PvdA) om in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 19 maart een debat te organiseren in samenwerking met De Kubus. De drie thema’s waarover gedebatteerd gaat worden zijn: veiligheid, vrijetijdsbesteding en uitgaan, en werk en studie.

De initiatiefnemers zijn het er unaniem over eens dat de toekomstige gemeenteraad jongeren meer moet betrekken in besluit- of beleidsvorming die de jongeren zelf aangaat. De decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten, zoals bijvoorbeeld de jeugdzorg in 2015, eist veel van ambtenaren en professionals. En waarom dan niet de input van de jongeren zelf vragen over beleid dat hen aangaat?

Input vanuit jongeren is dus meer dan welkom. Het uitgangspunt van de gemeente na 19 maart is dat jongeren meer eigen initiatief moeten nemen en meer in sociaal opzicht moeten participeren in de samenleving. Dit is goed voor Lelystad, en goed voor de jongeren zelf: actief meedoen is zeer nuttig.

De initiatiefnemers pleiten ervoor dat de gemeente in de toekomst jongeren actief mee laat denken en praten over de wijze waarop de gemeente de juiste ondersteuning of hulp kan bieden aan deze doelgroep. Maar ook om te horen wat er zoal leeft onder de jongeren, waar behoefte aan is en hoe Lelystad een nog mooiere stad kan worden. De initiatiefnemers nodigen daarom jongeren, professionals, ambtenaren, politieke partijen en andere belangstellenden uit om op zaterdag 15 maart om 20.00 uur met elkaar in debat te gaan. Met als inzet: welk jongerenbeleid zouden de jongeren zelf het liefste zien?

Locatie: Kubus, Agorabaan 3 Lelystad
Datum : zaterdag 15 maart
Aanvang: 20.00
Entree : vrij