Door Henk Soomers op 21 februari 2016

Raad besluit dinsdag over Stadshart Lelystad

Veel winkelketens verdwijnen definitief uit de Nederlandse steden. En er komen er minder nieuwe voor in de plaats. In Lelystad kennen we dit probleem al langer, maar zijn we ook dichter bij de oplossing. Het toekomstige winkellandschap is niet meer alles door elkaar heen geconcentreerd in het stadscentrum maar themagebonden clusteringen. Daarin lopen wij voorop. Naast een redelijk functionerende woonboulevard Pallazo, hebben wij de concentratie van budgetwinkels in de Tjalk, die consumenten uit de hele regio trekt, en Bataviastad waar uit alle windstreken twee miljoen mensen per jaar van genieten.

Maar ons stadscentrum dan?? Het stadshart krijgt een andere functie. Het is er voor de Lelystedelingen als sociaal en logistiek knooppunt. Naast diensten en horeca is daar nog slechts een beperkte winkelfunctie aan de orde. Hoe krijg je het dan weer aangenaam en gezellig? Het college maakt daar moedig de juiste keus door als beleidsuitgangspunt te nemen het compacter maken van het winkelcentrum gedeelte. Een enkele winkelstraat zonder leegstand biedt meer positieve beleving dan het huidige centrum vol lege puien.

Maar niet alle voorstellen van het college delen wij. Het beperken van de ondernemers buiten het stadscentrum en het blijvend een halt toe roepen aan de verdere ontwikkeling van Bataviastad vinden wij zeer onverstandig. Je kunt wel de ondernemers in het stadshart willen helpen, maar niet door juist onze toekomstige potentie te blokkeren en een risico te nemen met de werkgelegenheid van honderden inwoners. Je kunt iets wat zwak is helpen door iets wat sterker is te verzwakken.

Wat voor impulsen zijn dan nodig voor de lege plekken in het centrum. Daar kan alleen het vergroten en versterken van de woonfunctie soelaas bieden. Wij nodigen alle partijen uit met alle kracht te streven naar herontwikkeling en functieverandering van bestaande complexen en tot het opvullen van het centrum met woonblokken. Er zitten nog tal van jongeren thuis zonder eigen woning en veel senioren houden een eensgezinswoning bezet terwijl ze vast wel een seniorenappartement dicht bij alle voorzieningen zouden willen betrekken als het voorhanden was.

Dinsdag praten we in de raad over deze ingewikkelde problematiek. In vooroverleg met veel partijen in de raad proberen we op de beschreven punten het voorstel van het college te ondersteunen en bij te stellen daar waar wij denken dat dat wenselijk is. Wij houden u op de hoogte van de afloop.