Door Henk Soomers op 13 april 2015

Stadshart en evenementen

Eerder berichtte ik u al over de ontwikkelingen in het stadshart en onze zorgen daarover. Maar inmiddels heeft de raad een initiatiefvoorstel aangenomen dat na uitvoerig overleg tot stand gekomen is. Voor de PvdA was belangrijk geen link te leggen tussen besluit en toelichtende tekst, omdat we met oplossingen niet vooruit willen lopen op het te voeren overleg. De raad spreekt in dit voorstel duidelijker dan het college tot nu toe uit dat een integrale aanpak gewenst is. Dus overleg met alle belanghebbenden; dus niet hoofdzakelijk met ondernemers en eigenaren, maar ook met onderwijs, culturele instellingen etc. Integraal ook in het rekening houden met alle functies van ons stadshart. Ons stadshart is meer dan een winkelcentrum: het is ook logistiek knooppunt, de plek waar je aankomt of vertrekt, waar je diensten gebruikt, van het cultureel aanbod geniet en sociale ontmoetingen hebt. En tenslotte willen wij dat de centrumproblematiek of delen daarvan ook met een integrale aanpak in de uitvoering wordt opgelost. Het is toch jammer dat het stadhuisplein nu mooi gemaakt wordt, maar dat de aanliggende panden nog voor een groot deel leeg staan. Dat moeten we bij de toekomstige aanpak hoe moeilijk ook proberen te vermijden.

In volgende raadsbijeenkomsten praten we over de voorstellen van het college over de evenemententerreinen. Omdat het stadhuisplein in zijn nieuwe vorm niet meer geschikt is voor evenementen en ook het Agoraplein misschien door toekomstige ontwikkelingen verandert, wil het college twee nieuwe evenemententerreinen. Zo wil men de parkeerplaatsen ten noorden van het station tussen spoor en dreef geschikt maken voor evenementen en De Meent upgraden voor de grotere evenementen. De PvdA wil graag in overleg met andere fracties nader bezien of dit nodig is. Op het moment dat er aan de ene kant gezegd wordt dat er meer “beleving” in ons stadshart moet komen, is het raar om tegelijk de evenementen niet meer in het stadshart te laten plaatsvinden. Wij begrijpen het probleem dat het college ons voorlegt, maar willen toch graag onderzoeken of niet een iets andere oplossing mogelijk is.

Henk Soomers

Henk Soomers

Financiën inclusief parkeren, Personeel en organisatie (financiële aspecten), Economie, Stadshart, Luchthaven, Flevokust, Omala, City marketing, Grondzaken, Zorg, Inkomensondersteuning, Wonen

Meer over Henk Soomers