Door Nelly den Os op 8 oktober 2015

Vragen over Stichting School

Stichting School is de overkoepelende organisatie van 21 openbare scholen, en is in opspraak gekomen. Hierover zijn verschillende berichten bij Omroep Flevoland verschenen. Vandaag heeft onze raadsfractie hierover de volgende vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders:

  1. Het opstappen van een voltallige GMR van 21 scholen is een ernstig signaal, dat zelden voorkomt. Is het college inhoudelijk op de hoogte van de ontstane situatie?
  2. Is het college op enigerlei wijze in gesprek met Stichting School en de GMR. Zo ja, wat is en kan de rol van de gemeente zijn in deze situatie?
  3. De problemen zijn voor de zomer ontstaan, heeft het college inmiddels zicht op de problemen en zicht op mogelijke oplossingen?
Nelly den Os

Nelly den Os

Als lijsttrekker van de lokale PvdA sta ik voor een sociale en rechtvaardige samenleving, waarin iedereen meedoet. Niet klagen en zeuren, maar met elkaar zorgen voor een mooie stad, waar je zeker bent van werk, een goed huis en goed onderwijs.

Meer over Nelly den Os