Door op 10 februari 2017

Wensen voor ontwerp nieuwe scholen

Uit recente nationale en internationale onderzoeken blijkt dat kinderen van laagopgeleide ouders in het Nederlandse onderwijs systeem minder kansen hebben dan leeftijdgenoten met dezelfde intelligentie en hogeropgeleide ouders. De voorselectie op twaalfjarige leeftijd tussen bijvoorbeeld VMBO en HAVO is de afgelopen jaren steeds bepalender geworden. Het is moeilijk doordringen naar andere niveaus, en kinderen – burgers van de toekomst – komen nauwelijks met elkaar in contact.

Wij maken ons op dit punt zorgen over de nieuwe plannen voor het Lelystadse voortgezet onderwijs: van drie brede scholengemeenschappen naar twee aparte scholen voor VMBO voor HAVO/VWO. In die opzet komt voor de leerlingen een breder scala aan keuzerichtingen beschikbaar, maar de drempel voor overstap van VMBO naar HAVO lijkt er niet lager door te worden.

De gemeente gaat echter niet over het onderwijssysteem. De gemeente is wel verantwoordelijk voor de (nieuw te bouwen) schoolgebouwen. Daarom pleitten we eerder al om de nieuwe scholen in ieder geval op dezelfde plek in de stad te bouwen, volgens een campus opzet. Aanvullend zullen we in de gemeenteraad voorstellen om het schoolontwerp te laten beoordelen door een of meer nationale experts op het gebied van recente onderwijs inzichten in het algemeen, en het risico van tweedeling door vroegselectie in het bijzonder. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de onderzoekers die voor de OESO het rapport “Review of National Policies for Education: Netherlands 2016” opstelden.

Fractievoorzitter Nelly den Os: “We maken ons grote zorgen over de toenemende kloof tussen laag- en hoogopgeleiden. Daarom willen we dat de nieuwe schoolgebouwen maximaal bijdragen aan gezamenlijk gebruik van faciliteiten door leerlingen van verschillende niveaus.”