Door Jop Fackeldey op 20 maart 2015

We gaan ervoor

Afgelopen week stond, uiteraard, een beetje in het teken van de verkiezingen. De uitslag was – hoewel niet onverwacht – teleustellend. natuurlijk, het had nog erger kunnen zijn, en misschien hadden we dat ook wel verwacht, maar dan toch. De uitslag doet voor mijn gevoel geen recht aan wat we als PvdA afgelopen periode ook in het provinciebestuur bereikt hebben. De komende periode moeten we proberen de uitslag te duiden. Wat betekent het dat de PVV ook in Lelystad de grootste is geworden ? Het antwoord heb ik nog niet. Tegelijkertijd – de kiezer heeft altijd gelijk. Het motiveert mij alleen maar om er komende periode nog harder voor onze stad en onze samenleving tegenaan te gaan.

En als ik dan met die bril om me heen kijk, dan blijft er gewoon genoeg goed nieuws en waardevolle initiatieven. Zo was ik samen met onze burgemeester Margreet Horselenberg op bedrijfsbezoek bij het Lelystadse bedrijf Topcats.

bedrijfsbezoek topcat© Fotostudiowierd

Een van de gespreksonderwerpen tijdens het bezoek was hoe de gemeente en Lelystadse bedrijven elkaar kunnen versterken. Topcats is begonnen op bedrijventerrein Oostervaart aan de Nikkelstraat en groeide daar al snel uit hun ‘jas’. Sinds 3 jaar hebben ze een eigen pand op bedrijventerrein Flevopoort, waar inmiddels 12 mensen werken. Een mooi bedrijf, met een bijzonder productenpakket. Leuk om zo enthousiast ontvangen te worden.

En over enthousiasme gesproken, tijdens de city-marketingclub mocht ik nog eens uit de doeken doen wat de economische kansen zijn waarvan we op de drempel staan. Kansen die zich nu al voordoen. Een belangrijke rol daarbij speelt het ondernemersplein. Een plein wat steeds meer in een behoefte gaat voorzien. Ik heb nog steeds iedere maandagmorgen een open spreekuur. Afgelopen maandag stonden er zelf 3 ondernemers in de rij. kennelijk voorziet het in een behoefte !

Tijdens de city-marketingclub (die voortaan City Marketing Live gaat heten) kon ik bijvoorbeeld schetsen dat het de eerste paar maanden goed is gegaan met de woningmarkt. En dat was hard nodig ook. Gelukkig was datzelfde geluid herkenbaar tijdens een ontmoeting tussen ontwikkelaars en beleggers enerzijds en vertegenwoordigers van de (middel)grote steden anderzijds die ik in mocht leiden. Maar daar bleek ook dat de markt veranderd is en dat nieuwe manieren nodig zijn om effectief samen te werken en te zorgen dat ook in gebieden die het nog wat moeilijker hebben, zoals onze stad. Maar voorlopig ben ik blij met de signalen.

Een mooie afsluiting van de week was NL-doet. Samen met collega John van den Heuvel mocht ik aan de slag in het Fjordpark.

nldoet

Na een traject van ruim ander halfjaar hebben we de laatste werkzaamheden in en rondom het Fjordpark verricht. Bewoners zijn samen met ons, met de Stichting Welzijn Lelystad en kinderen van basisschool de Optimist aan de slag gegaan om bloembakken te maken, de beplanting aan te brengen en wilgenhutjes te maken.

Het is een mooi voorbeeld van wat buurtbewoners kunnen bereiken.Toen de plannen voor het groot onderhoud voor de Atolwijk werden gepresenteerd liet een groep betrokken bewoners weten dat zij graag het Fjordpark meer als prettige plek voor de buurt zouden willen zien. Samen met Stichting Welzijn Lelystad heeft de gemeente dit idee ondersteund. Er zijn diverse avonden geweest waarbij er druk is geschetst en overlegd over de functie van het park. Al snel werd duidelijk dat drie elementen belangrijk waren: een plek om te verblijven, een plek om te ontmoeten en een plek om te spelen. Daarnaast moest er flink gesnoeid worden, zodat de zichtlijnen weer duidelijk werden. Ook moest er een plek voor de honden komen. Over een basisplan waren de bewoners het snel eens. Deze werkzaamheden zijn in het najaar uitgevoerd. Over een speelplek en een hondenveld is nog een extra avond georganiseerd. Tijdens deze avond hebben bewoners aan elkaar plannen gepresenteerd. En deze plannen zijn vrijdag 20 maart uitgevoerd. In het Fjordpark is een speelplek gerealiseerd met allerlei speelaanleidingen voor kinderen, die bestaan uit natuurlijke materialen. Voor de honden is een apart hondenlosloopveld gerealiseerd ter hoogte van de Lagune. Bij de ingang van het losloopveld zijn grote plantenbakken gemaakt. Het onderhoud van deze bakken wordt door de bewoners zelf geregeld.