Door Jop Fackeldey op 6 april 2015

We vliegen

Ik schreef er vorige week al over: Lelystad Airport mag gaan doorgroeien. Afgelopen dinsdag werd dat Luchthavenbesluit formeel bekendgemaakt door staatssecretaris Mansveld. Natuurlijk was daar veel publiciteit omheen. Dat kan ook niet anders. we hebben er met zijn allen dan ook 40 jaar over gedaan. Luchthaven Lelystad heeft een mooie en overzichtelijke leaflet geproduceerd waar die geschiedenis nog eens in beschreven staat. Ik ben vooral blij dat het een evenwichtig besluit geworden is. Voorafgaand aan de officiële uitreiking werd een ook het daarmee samenhangende convenant ‘Voedselveiligheid en nadeelcompensatie Lelystad Airport’ ondertekend. Deze overeenkomst is belangrijk  voor de agrarische ondernemers, die door de Club Direct Omwonenden (CDO) wordt vertegenwoordigd. Ik citeer voorzitter Rob Ter Haar “Het gevoel daarbij is dubbel. Aan de ene kant zitten wij helemaal niet te wachten op uitbreiding van het vliegveld. Ons woon-werk- en leefklimaat zal daar zonder twijfel onder gaan lijden. Daar staat tegenover dat we zeker de afgelopen 2 à 3 jaar bij het ministerie en bij anderen, ook aan de Alderstafel, een open oor hebben gevonden voor onze zorgen. Het convenant is het resultaat van de inspanning van velen en wordt door de omwonenden als een zeer belangrijk onderdeel gezien van de uitbreiding van het vliegveld. Door dit convenant is gewaarborgd dat de agrarische bedrijfsvoering (in dit gebied toch al gauw goed voor tussen de € 40-60 miljoen per jaar) in de pas kan lopen met de toenemende vliegbewegingen. Met de toegezegde monitoring en de op te stellen rapportages daarover kan de kwaliteit van onze producten worden aangetoond. Dit alles overziende staan wij als CDO niet te juichen maar zijn wij wel tevreden met het bereikte resultaat.” Ik heb afgelopen jaren achter de schermen mee mogen helpen deze overeenkomst tot stand te brengen en ben er blij mee. Maar voor het overige: vanaf nu geldt der strijdkreet: vooruit met de economie. Er is nog veel te doen.

Voor dat ondernemen hebben we ondernemers nodig. Dat moeten we vooral niet zelf gaan doen. Dus moeten we er voor zorgen dat we ondernemers stimuleren en faciliteren bij dat ondernemen, en vooral ook onnodig belemmerende regels wegnemen. Wat dat betreft is het de moeite waard om nog eens rond te kijken in het verslag van de slotconferentie Beter en Concreter. Veel goede voorbeelden en interessante lezingen ! Ook nu het programma afgelopen is ga ik door met de zoektocht naar die onnodige regels. ik heb het daar al eerder over gehad, maar als u een dergelijke regels tegenkomt, maak dan direct gebruik van onze Kafkaknop. Voor meer informatie klikt U hier !

het gaat daarbij niet alleen om nieuwe bedrijventerreinen. deze week kwam ook het goede nieuws dat de Provincie Flevoland ingestemd heeft met kwaliteitsimpuls bedrijventerrein Larserpoort. Samen pakken we de revitalisering op van het bedrijventerrein Larserpoort. We investeren samen ruim 1 miljoen euro in Larserpoort. Vanuit het Provinciale Herstructurering Programma draagt de provincie een half miljoen bij. De gemeenteraad van Lelystad stemde al eerder in met het revitaliseringsplan en de daarvoor benodigde investering, op voorwaarde van medefinanciering door de provincie Flevoland. Het is nu het juiste moment om het bedrijventerrein te vernieuwen, zodat bestaande bedrijven zich goed kunnen ontwikkelen en het terrein voor de toekomst interessant blijft voor nieuwe ondernemingen. Wij zijn in 2014 met de ondernemers in gesprek gegaan. Dat heeft geleid tot een programma van eisen om Larserpoort beter te ontsluiten voor vrachtverkeer, de veiligheid van langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) te verbeteren en betere voorzieningen voor openbaar vervoer te treffen. Met deze kwaliteitsimpuls wordt gestart in 2015 en is in het voorjaar van 2016 afgerond.Ik ben er blij mee omdat het plan voorwaarden scheppend is voor meer banen in Lelystad, maar ook voor de verdere groei van ondernemers op dit terrein nodig is.Voor informatie over het proces, het plan van aanpak en (straks) de uitvoering van de revitalisering van Larserpoort houden we een speciale themapagina bij op onze website: www.lelystad.nl/mijnlarserpoort .

Tenslotte was ik aanwezig bij de inspiratieavond over duurzaamheid. Duurzaamheid © Fotostudio Wierd

Samen met ruim 120 Lelystadse inwoners, ondernemers, agrariërs, mensen uit het onderwijs, politici en koplopers en geïnteresseerden op het gebied van duurzaamheid, hebben we ons laten inspireren door meteorologe Helga van Leur, professor Zoeteman, Marjan Minnesma (Urgenda) en Rinske Noortwijk (Greenwish). Wat mij betreft een belangrijke opgave de komende periode die ik vanuit de portefeuilles economie en wonen graag onder aanvoering van mijn collega Elly van Wageningen oppak.

Jop Fackeldey

Jop Fackeldey

Wethouder van economische zaken, wonen en financiën. Lijstduwer voor de verkiezingen van 21 maart 2018.

Meer over Jop Fackeldey