Sanctie alleen bij verwijtbaar handelen

De praktijk van toeslagen en uitkeringen is knap ingewikkeld. Een foutje is zo gemaakt.

Als uitkeringsgerechtigden zich niet aan de afspraken houden, kan de gemeente sancties opleggen. Bijvoorbeeld een tijdelijke stopzetting van de bijstandsuitkering. Op dit moment lijken die sancties bijna automatisch, volgens strakke regels, te worden uitgedeeld – ook als het niet om onwil gaat maar om een onschuldige vergissing. In de Participatiewet staat ook dat sancties achterwege kunnen blijven indien er geen sprake is van verwijtbaar handelen. Wij willen dat de gemeente veel meer op die manier gaat handelen.

Emiel van der Herberg

Emiel van der Herberg

Ik ben al een aantal jaren raadslid, en sinds 2018 leider van de PvdA-fractie. Daarnaast werk ik als softwareontwikkelaar bij een leuk bedrijf in Almere. Ik vind dat we dingen niet moeilijker moeten maken dan nodig is. Als er een probleem is, dan kunnen we veel beter de oorzaak aanpakken dan het gevolg. En die

Meer over Emiel van der Herberg

Waar ben je naar op zoek?