Sanctie alleen bij verwijtbaar handelen

De praktijk van toeslagen en uitkeringen is knap ingewikkeld. Een foutje is zo gemaakt.

Als uitkeringsgerechtigden zich niet aan de afspraken houden, kan de gemeente sancties opleggen. Bijvoorbeeld een tijdelijke stopzetting van de bijstandsuitkering. Op dit moment lijken die sancties bijna automatisch, volgens strakke regels, te worden uitgedeeld – ook als het niet om onwil gaat maar om een onschuldige vergissing. In de Participatiewet staat ook dat sancties achterwege kunnen blijven indien er geen sprake is van verwijtbaar handelen. Wij willen dat de gemeente veel meer op die manier gaat handelen.

Emiel van der Herberg

Emiel van der Herberg

Ik ben al een aantal jaren raadslid. De afgelopen jaren heb ik me voor allerlei zaken ingezet, zoals meer zeggenschap voor inwoners, goede ondersteuning voor woningeigenaren met asbestdaken, en het beschermen van rechtsbijstand voor mensen die minder te besteden hebben. Ik ben 45 jaar en werk als software ontwikkelaar bij een leuk bedrijf in Almere.

Meer over Emiel van der Herberg