Voorheen in de raad

Motie social return unaniem aangenomen
25 april 2012

Motie social return unaniem aangenomen

Hofstede – vervolg
12 maart 2012

Hofstede – vervolg

Jeugdzorg – stand van zaken december 2011
07 december 2011

Jeugdzorg – stand van zaken december 2011

Onderhoud openbare ruimte
10 november 2011

Onderhoud openbare ruimte

Parkeerexploitatie – en nieuwe tarieven
07 november 2011

Parkeerexploitatie – en nieuwe tarieven

Windpark IJsselmeerdijk
20 september 2011

Windpark IJsselmeerdijk

Huiselijk Geweld
20 september 2011

Huiselijk Geweld

Beeldkwaliteitplan Larserknoop
07 september 2011

Beeldkwaliteitplan Larserknoop

Uitvoeringsparagraaf Structuurplan
07 september 2011

Uitvoeringsparagraaf Structuurplan