Door Emiel van der Herberg op 26 oktober 2015

Spoed huisvesting zonder hokjesdenken

Wij vinden al jaren dat Centrada meer moet doen om urgente woningnood het hoofd te bieden. In 2009 bijvoorbeeld dienden we een motie in, om te voorkomen dat mensen met urgente woningnood in de grijpgrage handen van huisjesmelkers worden gedreven. Als resultaat daarvan verbouwde Centrada 1 of 2 woningen voor flexibele kamerverhuur. Maar dat is lang niet genoeg natuurlijk. Dat was al niet genoeg voor de lokale vraag; denk aan mensen die met relatieproblemen plotsklaps op straat staan. Maar nu komt daar ook nog de verhoogde instroom van (ex-)vluchtelingen bij.

Vorige week berichtte Omroep Flevoland dat Centrada zoekt naar manieren om de wachttijd voor een huurwoning zo kort mogelijk te houden:

“Directeur-bestuurder Martine Visser van de corporatie verwacht dat de wachttijd niet veel toeneemt als meerdere asielzoekers met een vergunning in een gezinswoning kunnen worden ondergebracht. Dat vindt zij voor de korte termijn een betere oplossing dan bijvoorbeeld het ombouwen van kantoorwoningen.”

De omroep sticht wat verwarring door het over asielzoekers te hebben. Het is goed om te bedenken om wie het hier echt gaat, namelijk vergunninghouders. Dit zijn ex-asielzoekers die alle procedures hebben doorlopen en definitief in Nederland mogen blijven. Nieuwe Nederlanders dus, die deel gaan uitmaken van de Lelystadse samenleving. Die hebben niet méér recht op een dak boven hun hoofd dan andere inwoners, maar ook niet minder. Dat laatste is helaas wel het beeld dat directeur Visser hier, ongetwijfeld onbedoeld, oproept.

Wij zien veel liever dat Centrada nu echt stappen gaat maken met sobere, flexibele huisvesting – voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Sober kan dan inderdaad betekenen: een kamer in een huis waar ook andere mensen tijdelijk wonen. En flexibel is dat je er mag blijven uiterlijk totdat je een passende volwaardige woonruimte krijgt aangeboden. Een plek dus om tijdelijk te wonen terwijl je de wachtlijst voor een “echte” woning afwacht.

Hopelijk lukt het zo om, rondom de voorraad “reguliere” huurwoningen, een flexibele schil van sobere huisvesting te realiseren. Waar dan voor iedere urgente woningzoeker heel snel een woonruimte te vinden is. Dan heeft de ex-vluchteling dezelfde rechten en kansen als de moeder die in een vechtscheiding ligt: gelijke monniken, gelijke kappen. En dan gaat het ons ook veel beter lukken om vergunninghouders onderdak te geven in Lelystad, zodat ze snel de nieuwe start kunnen maken in de Nederlandse samenleving waar ze al zo lang naar uitkijken.

Dus ja: dit is het moment om werk te maken van flexibele tijdelijke huisvesting. Voor voormalig vluchtelingen, maar ook voor alle andere mensen die snel een dak boven hun hoofd nodig hebben. In de basis is dit een prima gedachte van Centrada – snel aan de slag graag – maar nog wel even het hokjesdenken loslaten.

Emiel van der Herberg

Emiel van der Herberg

Ik ben al een aantal jaren raadslid. De afgelopen jaren heb ik me voor allerlei zaken ingezet, zoals meer zeggenschap voor inwoners, goede ondersteuning voor woningeigenaren met asbestdaken, en het beschermen van rechtsbijstand voor mensen die minder te besteden hebben. Ik ben 45 jaar en werk als software ontwikkelaar bij een leuk bedrijf in Almere.

Meer over Emiel van der Herberg