Sneller uit de schulden

Uit het moeras van problematische schulden is het moeilijk ontsnappen.

Onderzoek na onderzoek wijst uit: armoede en schulden vormen de grootste problematiek bij cliënten van sociale wijkteams. En schulden zijn dan ook de verborgen onderlegger van heel veel andere sociale problematiek. Je komt er zo in, maar kom er maar eens uit. Want wie niet meer kan betalen, wordt verder op kosten gejaagd. Eén op de vijf huishoudens loopt het risico om in het moeras van de problematische schulden te geraken.

De oplossing begint bij bestaanszekerheid: een dak boven je hoofd, een gezonde maaltijd op tafel en perspectief voor jezelf en voor je kinderen. Wanneer mensen dat op orde hebben, zullen ze vaak ook minder zware (en dure) zorg nodig hebben.

Een beroep op “eigen kracht” is zinloos als het mensen ontbreekt aan bed of bad of brood. Vaak zijn juist de zorgen over die bestaanszekerheid de bron van allerlei andere problemen. Mensen die vanwege alle aanmaningen de post niet durven openen, zijn al helemaal niet bezig met opbouwen van hun eigen sociale netwerk. Pas als de basis op orde is, kunnen en willen mensen weer om zich heen en richting toekomst gaan kijken.

Daarom willen wij juist inzetten op versterken van bestaanszekerheid. Help jongeren met hun problematische schulden – via een Jongeren Perspectief Fonds. Zorg dat iedereen betaalbaar kan wonen. Help gezinnen aan stabiliteit en toekomstperspectief.

Wij zijn daarom ook voorstander van een basisinkomen voor iedereen. Dat kan echter alleen op landelijk niveau goed worden geregeld. Wij willen dat de gemeente de komende jaren gebruik maakt van alle vanuit Den Haag geboden experimenteerruimte, bijvoorbeeld op het gebied van voorwaarden-vrije bijstand. Indien nodig komen we zelf met voorstellen.

Over het onderwerp schulden organiseerden we samen met D66, SP, ChristenUnie, GroenLinks en CDA een thema avond. Het verslag vindt u hier.

Rob Ros

Rob Ros

Ik ben in 1958 geboren in Den Haag en heb tot 2001 in de randstad gewerkt en gewoond. In 2001 zijn wij verhuisd naar Lelystad en van die beslissing hebben we geen seconde spijt gehad. Ik ben getrouwd, heb twee kinderen en 1 kleinzoon van 7 jaar. Mijn vrouw Rita is zeer actief als vrijwilliger

Meer over Rob Ros

Waar ben je naar op zoek?